ChildFund Vietnam tuyển Thực tâp sinh dự án

Tổ chức ChildFund Vietnam tại Việt Nam hiện đang cần tuyển Thực tập sinh cho dự án, làm việc tại Hòa Bình, Bắc Kạn hoặc Cao Bằng.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng kí tại đây..

Hạn chót nộp hồ sơ: 06/11/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.