WWF tuyển Tư vấn

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tuyển 01 Tư vấn tập huấn về truyền thông cho nhóm nông dân nòng cốt thuộc mô hình CSA tại Long An.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (tiếng Anh) đến địa chỉ thư điện tử anh.tranhoang@wwfgreatermekong.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.