WVV tuyển trợ lý hành chính 

Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam (World Vision International – Vietnam) cần tuyển trợ lý hành chính, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 3/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.