Hagar tuyển Quản lý Kỹ thuật

Tổ chức Hagar cần tuyển 01 vị trí Quản lý Kỹ thuật chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh tới địa chỉ email: info.vn@hagarinternational.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 03/11/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.