NEPCon và SFMI tuyển cán bộ

Dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) để đáp ứng các yêu cầu về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT)” do NEPcon và Viện Nghiên cứu Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng (SFMI) phối hợp thực hiện với sự tài trợ của Liên minh Châu Âu (EU)cần tuyển cán bộ:

Hạn cuối nộp hồ sơ: 25/08/2014