WWF Việt Nam tuyển cán bộ

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) Việt Nam cần tuyển 01 cán bộ và 01 quản lý dự án cho Dự án Hỗ trợ KBT đất ngập nước Láng Sen.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: Quản lý Dự án; Cán bộ Dự án