MCNV tuyển 02 vị trí

Ủy ban Y tế Hà Lan tại Việt Nam (MCNV) cần tuyển 01 cán bộ truyền thông và nhân sự, 01 điều phối viên; làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: nhung.vuhong@mcnv.vn and mcnv@mcnv.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 04/06/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: Cán bộ truyền thông và nhân sự ; Điều phối viên.