UNICEF tuyển Trợ lý chương trình

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam đang tuyển 01 Trợ lý chương trình, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hệ:

Phòng nhân sự
Địa chỉ: 81A Trần Quốc Toản, Hà Nội
Email: vietnamhr@unicef.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 18:00 02/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.