Dự án RENEW tuyển Tư vấn

Dự án Phục hồi Môi trường và Khắc phục Hậu quả Chiến tranh (RENEW) cần tuyển đơn vị/ứng viên Tư vấn, làm việc tại tỉnh Quảng Trị.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: dangtoanqt@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/06/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.