GreenID tuyển Điều phối chương trình

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) cần tuyển 01 Điều phối viên chương trình nghiên cứu làm việc tại Hà Nội.

Trách nhiệm chính:

– Quản lý nhóm nghiên cứu và chủ trì tổ chức thực hiện chiến lược số 1 (nghiên cứu) của tô chức
– Tham gia vào quá trình phát triển chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động của tổ chức.
– Phát triển các ý tưởng, đề xuất dự án thuộc chương trình chiến lược phụ trách và góp ý cho các đề xuất dự án khác có liên quan.

Nhiệm vụ cụ thể:

Quản lý, điều phối chương trình, dự án:
– Quản lý, điều hành, phân công cán bộ trong nhóm lập kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm của từng dự án trong chương trình để trình giám đốc phê duyệt.
– Tư vấn kỹ thuật cho nhóm nghiên cứu đảm bảo sử dụng phương pháp và công cụ nghiên cứu phù hợp
– Kiểm tra TOR tuyển dụng và tham gia tuyển chọn nhân sự, các tư vấn kỹ thuật, tình nguyện viên cần thiết cho các dự án.
– Giám sát tiến độ và kết quả, chất lượng thực hiện các hoạt động của các dự án theo tháng, quý dựa vào khung logic và kế hoạch hành động của từng dự án
– Đốc thúc, kiểm tra, góp ý các báo cáo dự án của cán bộ trước khi gửi cho Giám đốc phê duyệt gửi cho nhà tài trợ theo quy định.
– Đảm bảo chất lượng của các báo cáo nghiên cứu và báo cáo với nhà tài trợ: đốc thúc, góp ý, chỉnh sửa các báo cáo của nhóm trước khi gửi cho Giám đốc
– Phát triển tinh thần làm việc “team work” trong nhóm
– Phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác, chuyên gia
– Trực tiếp điều phối dự án/chương trình quan trọng của nhóm

Phát triển tổ chức
– Tham gia phát triển định hướng chiến lược dự án, chương trình cùng Giám đốc và các nhóm cán bộ dự án.
– Báo cáo định kỳ công việc với Giám đốc
– Giữ mối liên hệ thường xuyên với các chương trình khác của GreenID và của bên ngoài để thu được những thông tin hữu ích phục vụ cho việc thực hiện các dự án và sự phát triển chung của Trung tâm .
– Báo cáo định kỳ công việc với Giám đốc theo tháng
– Tham gia vào quá trình xây dựng các hệ thống quản lý của tổ chức
– Giữ mối liên hệ thường xuyên với các bộ phận khác của GreenID và với đối tác bên ngoài để thu được những thông tin hữu ích phục vụ cho việc thực hiện các dự án và sự phát triển chung của Trung tâm.

Huy động ngân sách và đối ngoại:
– Tham gia vào quá trình phát triển các ý tưởng, đề xuất dự án liên quan tới chương trình quản lý đồng thời chia sẻ, đề xuất các ý tưởng dự án với Giám đốc
– Cùng phối hợp với bộ phận Fund raising phát triển quan hệ với các nhà tài trợ, đối tác tiềm năng cho chương trình phụ trách và quảng bá về chương trình, hoạt động của Trung tâm.
– Đáp ứng các yêu cầu của các nhà tài trợ như cung cấp thông tin, tổ chức đưa dẫn thăm vùng dự án…
– Tham gia các cuộc họp với các đối tác có liên quan tới chương trình
– Hỗ trợ Giám đốc thưc hiện công tác đối ngoại có liên quan tới hoạt động của chương trình.

Các yêu cầu chính:
– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong các tổ chức phi chính phủ và những hoạt động liên quan đến vị trí tuyển dụng.
– Có tính độc lập cao trong công việc
– Có năng lực lãnh đạo và làm việc nhóm tốt
– Kỹ năng tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết)
– Có kỹ năng quản lý dự án: lập kế hoạch, giám sát và đánh giá
– Có khả năng quản lý quỹ thời gian tốt
– Có kỹ năng quản lý tài chính.
– Khả năng giao tiếp tốt.
– Có khả năng phân tích, viết báo cáo và đề xuất dự án
– Có khả năng và sẵn sàng đi công tác tại các vùng nông thôn, miền núi.

Các dự án tham gia năm 2016
– Điều phối và chủ trì các hoạt động nghiên cứu dự án Bread for the world (1/2016-12/2018)
– Tham gia quản lý, viết, góp ý, hiệu chỉnh các nghiên cứu khác trong các dự án ECF, GSI, PACT

Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi CV tiếng Anh trước ngày 15/12//2015 tới địa chỉ email: info@greenidvietnam.org.vn