AFV tuyển Tư vấn

Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) cần tuyển 02 vị trí tư vấn, làm việc tại Trà Vinh, Sóc Trăng.

01 Tư vấn tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông về ứng phó thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

01 Tư vấn tập huấn kỹ năng cứu hộ và sơ cấp cứu trong phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho nhóm xung kích tại phường, xã.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 11/03/2020

Liên hệ:  job.afv@afv.vn