ILO tuyển Cán bộ chương trình

Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO) đang tuyển 01 Cán bộ chương trình quốc gia, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ về địa chỉ email: hanoi@ilo.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/09/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.