Quỹ AIP tuyển Trợ lý chương trình

Quỹ AIP đang tuyển 01 Trợ lý chương trình, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước 15/04/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.