AAV tuyển Tư vấn

Tổ chức ActionAid Vietnam cần tuyển Tư vấn, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 28/3/2020

Liên hệ: jobs.aav@actionaid.org