RECOFTC tuyển quản lý

Trung tâm vì Con người và Rừng (The Center for People and Forests – RECOFTC) cần tuyển 01 Quản lý cho đơn vị dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp làm việc tại trụ sở ở Bangkok.

Khuyến khích phụ nữ và các ứng cử viên từ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. RECOFTC khuyến khích bình đẳng giới vì vậy các ứng cử viên sẽ được lựa chọn dựa trên thành tích của mình.

Các ứng viên đã từng nộp đơn cho vị trí này, xin vui lòng nộp đơn lại sau khi đã xem xét các nhiệm vụ và trách nhiệm được sửa đổi của vị trí này.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 16/06/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.