World Vision tuyển phiên dịch

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (World Vision Vietnam – WVV) đang tuyển 04 Tình nguyện viên biên phiên dịch làm việc tại Hà Nội và huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Liên hệ:

Bộ phận Văn hóa và Con người

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HEAC, 14-16 đường Hàm Long, Hà Nội

Điện thoại: 04. 39439920 (số máy lẻ 114)

Email: job_application@wvi.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 17h, 08/05/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.