Oxfarm tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Oxfarm (http://www.oxfamblogs.org/vietnam/) tuyển 01 Thực tập sinh chương trình, làm việc tại Hà nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: HR.Vietnam@oxfamnovib.nl

Hạn chót nộp hồ sơ: 28/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.