Room to Read tuyển Cán bộ chương trình

Tổ chức Room to Read tại Việt Nam cần tuyển cán bộ chương trình, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh hoặc các nơi khác.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (Tiếng  Anh) tới địa chỉ email: hrvn@roomtoread.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.