MCD tuyển Tư vấn

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển & Phát triển Cộng đồng (MCD) đang tuyển 01 Tư vấn truyền thông hoặc Nhóm Tư vấn làm phim cho Dự án MCD46, xây dựng chương trình tác nghiệp và đề xuất tài chính phù hợp, triển khai các hoạt động tác nghiệp tại thực địa với sự điều phối của cán bộ MCD, dự kiến tác nghiệp tại Hải Phòng, Nam Định và Thái Bình.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ Email: hoanganh@mcdvietnam.org

Hạn chót: 17h, ngày 15/04/2015

Thông tin chi tiết tại đây.