World Vision tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) tại Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ dự án, làm việc tại Tiên Lãng (Hải Phòng).

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ online trước ngày 16/10/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.