Cơ hội tham dự tập huấn Báo chí dữ liệu

Dự án hợp tác truyền thông CFI tổ chức khóa tập huấn Báo chí Dữ liệu cho nhà báo các nước ASEAN. Khóa tập huấn gồm ba đợt vào tháng 5, tháng 7 và tháng 10 năm 2017.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: 4M-Asia