CHIA tuyển điều phối viên chương trình

Nhiệm vụ chính của Điều phối viên Chương trình Hỗ Trợ Giáo Dục và Học Nghề là quản lí chương trình Hỗ Trợ Giáo Dục và Học Nghề của Tổ chức Thắp Sáng Hy Vọng Trẻ Thơ (CHIA). Nhiệm vụ này bao gồm việc làm việc trực tiếp với những trẻ em nghèo có nguy cơ bỏ học do nghèo tại cộng đồng. Khi những trẻ này được xác định, Tổ chức sẽ tìm nhà tài trợ với cam kết sẽ hỗ trợ các chi phí học tập của trẻ đến hết lớp 12, và có thể đến hết đại học, cao đẳng hoặc học nghề. Khi một trẻ được nhận tài trợ, nhân viên Điều phối viên giải quyết tất cả các vấn đề (a) tiếp tục hỗ trợ chi phí học tập cho gia đình trẻ (b) bảo đảm trẻ được hưởng các dịch vụ liên quan khác khi cần thiết (c) liên lạc với nhà tài trợ và các bên liên quan (d) báo cáo cho cấp quản lí.

Thông tin chung:

Tổ chức Thắp Sáng Hy Vọng Trẻ Thơ (CHIA) là một Tổ chức phi chính phủ hỗ trợ chăm sóc đặc biệt cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất tại tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam.

CHIA cho rằng đó là quyền của mọi trẻ em được lớn lên trong một môi trường nuôi dưỡng của gia đình và có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu được trợ cấp từ những nhà tài trợ tại phương Tây. CHIA tập trung những nỗ lực và nguồn lực trong bốn lĩnh vự chính – sức khỏe, khuyết tật, giáo dục và nhà ở.

Vai trò của Điều phối viên chương trình Giáo dục tập trung vào những nhu cầu giáo dục cho trẻ em từ những gia đình khó khăn tại Quảng Nam. Vai trò này cũng tập trung phát triển sự hợp tác và quan hệ đối tác với các cán bộ giáo dục cũng như những nhà quản lí trường học, giáo viên, gia đình và những trẻ đã được hoặc có thể sẽ được tài trợ.

Vai trò này phát triển các công cụ để đánh giá điều kiện hoàn cảnh có thể của người được nhận tài trợ (beneficiary) phân tích chi tiết và cập nhật danh sách đối tượng hưởng lợi tiềm năng (potential beneficiary), cung cấp thông tin cho cấp quản lí và đưa ra các khuyến nghị về các loại hỗ trợ cần thiết để duy trì các trẻ em tại trường hoặc để tạo điều kiện thuận lợi cho các em đến trường.

Vai trò này cũng chịu trách nhiệm cho sự phát triển và thực hiện chương trình tài trợ giáo dục đại học và đào tạo nghề. Vai trò này có thể có sự tham gia của nhân viên xã hội hoặc các thành viên của các chương trình khác, giúp đỡ để thực hiện các hỗ trợ bổ sung cho một số trường hợp.

Nhiệm vụ:
• Tham gia các cuộc họp và phát triển hợp tác với các cán bộ giáo dục tại cộng đồng, trong các trường học và các nhà hỗ trợ giáo dục khác

• Nhận danh sách các trẻ em cần hỗ trợ giáo dục từ các cán bộ chuyên trách tại cộng đồng và cộng tác viên khác

• Thăm nhà để đánh giá hoàn cảnh của trẻ em và các nhu cầu giáo dục của các em

• Lên danh sách ưu tiên các trẻ được đề nghị giúp và trong phạm vi ngân sách, sẽ đề nghị những trẻ nào cần được hỗ trợ vào từng thời điểm
•Sau khi điều tra và đánh giá, lên dự kiến và chuẩn bị kế hoạch cụ thể để giúp đỡ và hỗ trợ giáo dục cho những trẻ đã được phê duyệt bởi bộ phận quản lý
• Giữ liên lạc với trẻ em được hưởng lợi(beneficiary) và gia đình của các em, gọi điện thoại thường xuyên và thăm nhà để cập nhật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến các em, hoàn cảnh, và bất kỳ sự thay đổi có dự kiến trước về hoàn cảnh gia đình của các em

•Thu thập kết quả học tập sử dụng để gửi thông tin phản hồi cho các nhà tài trợ

• Cung cấp hỗ trợ bổ sung cho bất kỳ những khó khăn liên quan đến giáo dục ví dụ như tìm hiểu và hỗ trợ nếu kết quả học của trẻ giảm sút
• Đảm bảo hoàn trả kịp thời tất cả các chi phí liên quan đến giáo dục cho các gia đình
• Đảm bảo việc quản lý kịp thời tất cả các chi phí liên quan đến giáo dục với kế toán
• Liên hệ với các nhà tài trợ, kế toán, đội Marketing (nhân viên truyền thông) và các nhân viên CHIA khác để duy trì thông tin liên lạc rõ ràng và tổ chức tốt
• Đảm bảo có sẵn bản cập nhật thông tin hiện tại (được gọi là Biography) cho mỗi trẻ đã được phê duyệt để nhận hỗ trợ giáo dục
• Đảm bảo tính bảo mật được duy trì, để bảo vệ danh tính của trẻ sử dụng cho các mục đích liên quan đến phương tiện truyền thông và các thông tin liên lạc khác
• Hỗ trợ bộ phận Marketing để bảo đảm các nguồn tài trợ bổ sung khi cần thiết

• Bảo quản tất cả các tài liệu, dữ liệu và báo cáo liên quan đến chương trình Hỗ trợ giáo dục
• Duy trì và thực hiện theo lịch trình làm việc thường xuyên
• Cung cấp hoặc liên hệ các chương trình CHIA khác hoặc các tổ chức đối tác cho những dịch vụ bổ sung cần thiết, chẳng hạn như khám sức khỏe, hỗ trợ dinh dưỡng, hỗ trợ nhà ở (cải tạo hoặc xây dựng nhà ….) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
• Thường xuyên bàn ận với cấp quản lý, gửi báo cáo thường xuyên cho quản lý và cung cấp những thông tin ph hồi thích hợp và kịp thời cho quản lý khi có yêu cầu đột xuất
• Thiết lập và duy trì liên lạc và quan hệ đối tác với chính quyền địa phương để thảo luận về các vấn đề mà đôi khi không cụ thể cho chương trình này, nhưng có thể giúp đỡ các trẻ em và gia đình của họ vượt qua những vấn đề khó khăn trong cuộc sống hàng ngày
• Hỗ trợ khi có yêu cầu với các hoạt động và các sự kiện có thể không thuộc trong giới hạn chương trình; ví dụ: Trao quà Tết
• Thực hiên theo quyết định của cấp quản lí, hỗ trợ khi cần thiết, với những nhiệm vụ không liên quan đến chương trình, ví dụ như biên dịch hay phiên dịch
• Thực hiên theo quyết định của cấp quản lí, có thể làm việc ngoài giờ làm việc bình thường

Yêu cầu:

• Trình độ cử nhân Anh (Cao đẳng hoặc Đại học)
• Thông thạo về vi tính
• Quốc tịch Việt Nam
• Ứng viên nam được ưu tiên cho vị trí này vì làm việc nhiều tại các vùng nông thôn

Giờ làm việc:

Từ 8:00 – 12:00 và từ 13:30 – 17:30

•Thời hạn nộp hồ sơ: từ nay đến 05/02/2012

Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ theo các địa chỉ sau:

Ms. Hao: duchaosnv@yahoo.com

Và : Tổ chức Thắp Sáng Hy Vọng Trẻ Thơ (CHIA)
516 Cua Dai, Hoi An, Quang Nam
Email: info@ChildrensHopeInAction.org