Save Vietnam’s Wildlife tuyển 02 vị trí

Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) tuyển 02 vị trí : Cán bộ nghiên cứu thực địa và Cán bộ tài chính kiêm nhân sự làm việc tại Cúc Phương, Ninh Bình.

Liên hệ:

Email: thuong@savevietnamswildlife.org

Điện thoại: 0303848053

Hạn chót : 15/07/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây: Cán bộ Nghiên cứu thực địa; Cán bộ Tài chính – Nhân sự