Animal Asia tuyển cán bộ truyền thông

Animal Asia tuyển 01 Cán bộ Truyển thông, làm việc tại Hà Nội và đi công tác tại các khu vực dự án.

Hạn nộp hồ sơ: 27/8/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.