GRET tuyển Tư vấn

Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ (GRET) đang tuyển 01 Tư vấn độc lập tiến hành nghiên cứu tính khả thi và thị trường phân composst sản xuất từ rác thải hữu cơ tại huyện Bình Xuyên và huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: gretvn@gret.org.vnnguyen_huu_ninh@gret.org.vn trước 17h ngày 24/02/2017.

Thông tin chi tiết xem tại đây.