Projects Abroad tuyển Điều phối tình nguyện viên

Tổ chức Projects Abroad đang tuyển 02 Điều phối Tình nguyện viên (làm việc ngắn hạn).

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email diepbui@projects-abroad.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 05/05/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.