ADRA tuyển Cán bộ chương trình

Cơ quan Phát triển và Cứu trợ Cơ Đốc Phục Lâm (ADRA) tại Việt Nam cần tuyển 01 Cán bộ chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email tuyendung@adravietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.