WARECOD tuyển chuyên gia tư vấn

Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) đang cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong Dự án “Nghiên cứu tri thức địa phương về nguồn lợi thủy sản trên sông Năng, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang” do tổ chức BIRDLIFE tài trợ. Hạn cuối nhận hồ sơ: 13/01/2010

Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi CV qua email: ducanh410@yahoo.com và cc cho email: quang@warecod.org.vn; info@warecod.org.vn

Chi tiết xem tại đây: [tải về]