CRED tìm kiếm đơn vị thiết kế website

Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) tìm kiếm đơn vị thiết kế website cho dự án “Cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua du lịch dựa vào cộng đồng”

Liên hệ:

CRED, 298F Kim Mã, Hà Nội
Email: nguyen.tuanh@helvetas.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/02/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.