World Vision tuyển Quản lý chương trình

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) hiện đang tuyển 01 Quản lý chương trình phát triển khu vực đô thị, làm việc tại Hải Phòng.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ online trước 22/02/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.