Hagar tuyển nhiều vị trí

Tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam đang cần tuyển 3 vị trí sau: Nhân viên xã hội; Cán bộ giám sát đánh giá; Chuyên gia tâm lý học.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ và CV bằng Tiếng Anh tới địa địa chỉ email: info.vn@hagarinternational.org.

Hạn chót nộp hồ sơ: 21/04/2017