Cơ hội làm việc cho CARE

Tổ chức CARE Việt Nam cần tuyển 05 vị trí cho dự án Biến đổi Khí hậu (ICAM) tại Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm:

01 Cán bộ dự án cấp cao về phát triển năng lực đánh giá và lập kế hoạch làm việc tại An Giang và đi công tác tại các vùng dự án theo yêu cầu

01 Cán bộ dự án cấp cao về hợp tác, giám sát và đánh giá làm việc tại An Giang và đi công tác tại các vùng dự án theo yêu cầu

01 Cán bộ dự án cấp cao về sinh kế bền vững và phát triển thị trường làm việc tại Sóc Trăng và đi công tác tại các vùng dự án theo yêu cầu

01 Cán bộ dự án làm việc tại An Giang và đi công tác tại các vùng dự án theo yêu cầu

01 Nhân viên hành chính – tài chính làm việc tại An Giang và đi công tác tại các vùng dự án theo yêu cầu

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/6/2012.