KNCV tuyển 02 vị trí

Tổ chức Nhân đạo Quốc tế KNCV Tuberculosis Foundation đang cần tuyển 01 Cán bộ hành chính và 01 cán bộ kỹ thuật.

Ứng viên vui lòng gửi thư giới thiệu và CV tới địa chỉ email: kncvhr.vtn@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 07/03/2017

Thông tin chi tiết liên hệ tại đây: Cán bộ hành chính; Cán bộ kỹ thuật