Những bức ảnh của NASA báo động tình trạng biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Những bức ảnh của NASA chụp trong nhiều năm qua đã cho thấy tình trạng biến đổi đáng báo động đang diễn ra khi sông băng tan chảy, lòng hồ thu hẹp.

Sông băng Qori Kalis ở Peru. (Nguồn: indy100.com)
Biển Aral ở Trung Á ngày càng thu hẹp. (Nguồn: indy100.com)
Sông băng Arapaho ở Colorado. (Nguồn: indy100.com)
Tuyết lở ở Tây Tạng. (Nguồn: indy100.com)
Đô thị hóa ở Arizona. (Nguồn: indy100.com)
Băng ở biển Bắc Cực giảm về độ dày. (Nguồn: indy100.com)
Sông băng Helheim ở Greenland. (Nguồn: indy100.com)
Sông băng Imja ở Himalaya. (Nguồn: indy100.com)
Sông băng Pedersen ở Alaska. (Nguồn: indy100.com)
Sông băng Muir Glacier ở Alaska. (Nguồn: indy100.com)
Nguồn: