Xuân sang

Cánh đào còn lẫn trong sương

Xuân về đúng độ sắc hường chẳng phai

Mỏng manh như tấm lụa dài

Dệt màu gấm vóc mãi hoài nhớ nhau

Yêu thương như thể bao lâu

Chờ em mãi đợi đếm màu thời gian

Mận rằng xuân đã bước sang

Cùng anh hẹn ước mở mang đất trời

 

Nguồn:
PanNature