GGGI tuyển Cán bộ dự án

Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh Toàn cầu (GGGI) đang tuyển cán bộ thực hiện dự án thành phố xanh (Green Cities).

Ứng viên quan tâm ứng tuyển Online trước ngày 02/12/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.