AAV tuyển Tư vấn Tài chính

Tổ chức Action Aid tại Việt Nam (AAV) đang tuyển tư vấn tài chính, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh đến địa chỉ email job.aav@actionaid.org trước ngày 21/01/2017.

Thông tin chi tiết xem tại đây.