PSI tuyển Điều phối truyền thông

Tổ chức PSI cần tuyển Điều phối truyền thông, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 29/5/2020

Liên hệ: hr@psi.org.vn