World Vision tuyển 3 quản lý

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (World Vision Vietnam – WVV) cần tuyển 03 quản lý Chương trình Phát triển Vùng (ADP) làm việc tại Yên Bái.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 14/10/2011.

Thông tin chi tiết xem trong các file đính kèm sau đây:

https://www.thiennhien.net/wp-content/uploads/2011/09/Advertisment-ADP-Manager-Yen-Bai-ENG-Sep11.doc

https://www.thiennhien.net/wp-content/uploads/2011/09/2011_Sep_WVV_ADP-Manager_Hay-JD.doc

https://www.thiennhien.net/wp-content/uploads/2011/09/Application_For_Employment_Form.doc