WI tìm kiếm nhóm/đơn vị tư vấn

Tổ chức Winrock Quốc tế tại Việt Nam đang tìm kiếm các đơn vị/nhóm tư vấn hỗ trợ việc xây dựng, hoàn thiện Bộ tiêu chuẩn Việt Nam về quản lý rừng bền vững đáp ứng được các tiêu chuẩn rừng quốc tế (PEFC).

Ứng viên quan tâm liên hệ email nhanbaogiavfd@gmail.com trước ngày 23/12/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.