FHI 360 tuyển 02 vị trí

Tổ chức phát triển con người FHI 360 cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại Hà Nội:

01 Phó giám đốc truyền thông chiến lược

01 Tư vấn chăm sóc và điều trị

Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2020

Liên hệ: Vietnam.recruitment@fhi360.org