SNV tuyển Chuyên gia

Tổ chức SNV đang tuyển Chuyên gia hỗ trợ phát triển bộ tài liệu giáo dục môi trường cho học sinh trung học gần Khu BTTN Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email Snvvietnamprocurement@snvworld.org, ghi rõ tiêu đề “Development of environmental education toolkit for children” trước ngày 12/12/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.