Tổ chức Minh bạch Quốc tế tuyển Giám đốc Điều hành

Tổ chức Minh bạch Quốc tế tuyển Giám đốc Điều hành, làm việc tại Hà Nội và đi công tác trong/ngoài nước.

Hạn nộp hồ sơ: 14/9/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.