IFC tuyển Trợ lý Chương trình

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), một thành viên của Tập đoàn Ngân hàng Thế giới đang tuyển 01 Trợ lý Chương trình.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến Ms. Phan Phuong Hien (Phien@ifc.org)

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/07/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.