CARE tuyển Chuyên gia

Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam đang tuyển Chuyên gia tư vấn về phân tích kinh tế chính trị.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh đến địa chỉ Procurement1@care.org.vn, ghi rõ Tiêu đề “PEA Consultant”.

Hạn chót nộp hồ sơ: 27/11/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.