Cơ hội tham gia Chương trình Lãnh đạo trẻ ASEAN

Chương trình chỉ dành cho những ứng viên từ 18 đến 25 tuổi. Các ứng viên quan tâm, vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng ký tại đây

Ngày tổ chức sự kiện: 19-22/10/2021