Dự án của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tuyển điều phối viên

Dự án “Nâng cao năng lực và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho Mạng lưới Khu bảo tồn biển Việt Nam” thuộc Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Decafirep) bắt đầu triển khai từ tháng 4/2012 đang cần tuyển điều phối viên dự án.

Mục tiêu:

Mục tiêu bao quát của vị trí điều phối viên dự án là hỗ trợ Giám đốc lập kế hoạch và thực hiện ngày hoạt động của dự án kỹ thuật, cũng như để duy trì sự hợp tác và chia sẻ thông tin với các nhà tài trợ, các cơ quan thực hiện và các đối tượng hưởng lợi từ dự án.

Phạm vi công việc:

+ Chuẩn bị các kế hoạch chi tiết dựa trên các hoạt động quy định tại các văn kiện dự án.

+ Xác định, thực hiện các hoạt động nhằm đạt được các kết quả đầu ra của dự án. Xây dựng báo cáo gửi cho Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Decafirep) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (Danida).

+ Bổ sung, cập nhật dữ liệu, phân tích tổng hợp thành báo cáo.

+ Theo dõi các hoạt động của dự án, bám sát kế hoạch của dự án để đánh giá và đôn đốc quá trình thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

+ Hỗ trợ cùng với các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế thực hiện các đầu ra theo văn kiện dự án.

+ Làm việc theo nhóm cùng với các cán bộ kỹ thuật của dự án và cán bộ Decafirep trong các hoạt động thực hiện dự án (tổ chức họp, hội thảo, các chương trình đào tạo…).

+ Làm nhiệm vụ thông dịch viên, phiên dịch nếu cần thiết và thực hiện bất kỳ nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc dự án.

Thời gian và tổ chức công việc:

Thời gian làm việc: Full time từ 01/7/2012 đến hết 30/6/2013.

Điều phối viên sẽ làm việc dưới sự giám sát trực tiếp của Giám đốc dự án và làm việc tại văn phòng của Ban quản lý dự án đặt tại Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Yêu cầu đối với Điều phối viên:

– Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên hoạt động trong các lĩnh vực về thủy sản, môi trường, nông nghiệp, truyền thông. Có kinh nghiệm làm việc tại các dự án ODA.

– Sử dụng tiếng Anh lưu loát, có khả năng giao tiếp tốt.

– Có khả năng lập kế hoạch, làm việc nhóm, tổ chức thực hiện tốt.

– Thân thiện, dễ hòa đồng, làm việc tốt với cộng đồng dân cư tại địa phương.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/6/2012.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Bà Phạm Thị Phương Mai – Phó giám đốc dự án “Nâng cao năng lực và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho Mạng lưới Khu bảo tồn biển Việt Nam”

Địa chỉ: Số 10 – Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội

Số điện thoại: 0989.994.969/04.3834.5953

Email: maiphuong14@gmail.com.