CRS tuyển Tập huấn viên

Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) đang tuyển 01 Tập huấn viên về các phương pháp bảo vệ sinh kế ứng phó với bão lũ.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến Ms. Trần Thị Thu Hằng, email hang.tran@crs.org.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ms. Luong Nhu Oanh – DRR Technical Advisor
Tel: 04. 37738300, ext: 132
Email: oanh.luong@crs.org

Hoặc xem tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/11/2016