UNV tuyển cán bộ

Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc (United Nations Volunteers -UNV) tuyển cán bộ chương trình về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và bảo vệ môi trường làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Hạn cuối nhận hồ sơ:  11/05/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.