Xét giải thưởng Môi trường Việt Nam trong ngành Giáo dục

ThienNhien.Net – Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT, các đại học, trường đại học, học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ đề nghị giới thiệu xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015.

Giải thưởng Môi trường Việt Nam là giải thưởng chính thức của Bộ Tài nguyên và Môi trường được tổ chức xét chọn và trao tặng từ năm 2001. Giải thưởng xét tặng 2 năm 1 lần nhằm động viên, khuyến khích và ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường của các tập thể, cá nhân trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Hồ sơ xét tặng Giải thưởng phải đảm bảo đầy đủ, đúng quy định như hướng dẫn gồm: Bản đăng ký tham dự theo mẫu; báo cáo thành tích theo các tiêu chí xét tặng giải thưởng; các tài liệu, hình ảnh, băng, đĩa mềm chứng minh về thành tích; 2 ảnh 3×4 của cá nhân, biểu tượng của tổ chức.

Đối với tổ chức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, phải có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, kết quả quan trắc chất phát thải và các thành phần môi trường.

Hồ sơ không hợp lệ hoặc nộp sau thời hạn quy định sẽ không được xét tặng Giải thưởng.

Hồ sơ gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 10/4/2015 để thẩm định, tổng hợp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.